Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Dikta.se

Villkor för användande

Det är helt gratis att bli medlem och din e-mail kommer inte lämnas vidare av dikta.se.

Med inlägg avses text, bild, eller annan information. Med tillhandahållaren avses tillhandahållaren av denna tjänst. Tillhandahållaren kan kontaktas på admin@dikta.se.

Observera: Om du känner dig osäker på vad följande villkor betyder, bör du läsa igenom dem tillsammans med din målsman eller någon annan vuxen som kan förklara.

Sidan använder sig av så kallade sessionscookies för att hantera information som användarnamn, användarnummer och inloggningstidpunkt.

När någon blir medlem på dikta.se får denne möjlighet att skicka in inlägg. Användares inlägg publiceras i samma ögonblick som han/hon trycker på skicka in.

Inkommet inlägg blir tillgängligt för alla som har tillgång till sidan dikta.se. Publicerade inlägg finns alltså att se och läsa för vem som helst på dikta.se.

Endast inlägg som användaren själv äger upphovsrätten till får skickas in av användaren.

Tänk på att bara skicka in dikter och noveller som du själv har skrivit! Om du väljer att lägga upp en bild, tänk på att den inte får föreställa andra än dig själv om du inte har tillstånd från personen den föreställer att lägga upp bilden. Tänk också på att du bara får lägga upp bilder och foton som du gjort eller tagit själv.

Användare får inte skicka in inlägg som innehåller obscena ord, personliga angrepp, ärekränkande yttranden, kommersiella budskap , pornografiska yttranden, rasistiska yttranden, sexistiska yttranden, hot, trakasserier, uppmaningar till brott, uppvigling eller andra yttranden som bryter mot svensk lag.

Om inlägget bryter mot svensk lag kan användaren som skickade in det, komma att hållas ansvarig.

Information nödvändig för att identifiera användare av dikta.se och dess tjänser lagras automatiskt i en databas varje gång användaren gör ett inlägg. Denna information består, förutom av de uppgifter som visas vid sidan av inlägget, av ip-nummer. Du ger alltså ditt samtycke till att ditt ip-nummer registreras varje gång du gör ett inlägg.

Tillhandahållaren kan inte hållas ansvarig för att data förloras/stjäls/ändras vid eventuella hackningsförsök, datahaverier eller andra omständigheter.

Dessa villkor kan komma att ändras med tiden, användare kommer i sådant fall få ett e-mail om detta. Om du inte håller med om samtliga ovanstående villkor ska du inte ta del av tjänsten. Genom att kryssa i 'Jag har läst och accepterat villkoren' på registreringssidan, går du med på samtliga delar av ovanstående villkor.


Till huvudsidan >>
Till registreringssidan >>