Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Övriga dikter

Impromtu

Shouting out all misery
Crying off the pain
Laughing in colorful joy
But yet my mouth
Remains closed

Creating and painting
Beauftiful pictures
Giving it warming life
But yet my hand
Holds no pencil

But they are moving
Oh yes, and my mind
Unstoppable fantasy
For I am playing
On my piano
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)


Skriven av
Priestboy
1 maj 08 - 22:23
(Har blivit läst 478 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord