Dikta.se
kärleksdikter Kärlek dikter om barn Barn dikter om sorg Sorg senaste poesi Senaste senast kommenterade Senast kommenterade
dikter om vänskap Vänskap Rolig poesi Humor övrig poesi Övrigt noveller Noveller slumpa Slumpa fram ett verk

Dikter om sorg

She lay in the night and crying

She lay in the night and crying
It rinning tears down from her cheek
The tears dripping domn on the pillow
The pillow been wet
It been wetter for every minute as go

She lay in the night and crying
Noone hear her cry
Noone see her tears
Noone understand how sad she is
Noone understand how she has it.

She lay in the night and crying
she crying hour after hour
her pillow been wetter and wetter
she try to shut one’s eyes for asleep
but she doesn’t fall asleep

She lay in the night and crying
no it isn’t nicht anymore
it has getting light outside
soon will she go up
she crying, the tears running

She lay in the night and crying
no it's morning
she hasn’t get a wink os sleep
she has cry the whole night
hers alarm clock rung
it's time for her to get up
Kommentera gärna detta verk!
Sätt ett sifferomdöme på verket: (Detta är frivilligt)


Skriven av
hunnypie
5 aug 05 - 02:25
(Har blivit läst 444 ggr.)
Visa profil
Kommentera detta verk

Anmäl detta verk


Beskrivande ord